Logo
Logo BIP

Plan zamówień publicznych

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

 

1) Plan z dnia 28.01.2022 r.

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.01.2022 nr 2022/BZP 00039506/01/P


2) Aktualizacja planu z dnia 19.07.2022 r.

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2022 nr 2022/BZP 000039506/02/P


3) Aktualizacja planu z dnia 29.08.2022 r.

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.08.2022 nr 2022/BZP 000039506/03/P