Logo
Logo BIP

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Data zawarcia umowy: 17.03.2022 r.

DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W FORMIE TURNUSÓW ANTYSTRESOWYCH W 2022 ROKU.

Pierwszy turnus rozpoczyna się się 28.08.2022r, planowany termin zakończenia ostatniego turnusu 27.11.2022r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  147.000,00 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 77.000,00 ZŁ

Ze środków z dotacji zostaną pokryte koszty związane z realizacją programów zdrowotnych w formie turnusów antystresowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, realizowanych w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r., a w szczególności koszty realizacji następujących zadań:

1. Zajęcia psychoprofilaktyczne obejmujące:

a) warsztaty psychologiczne umiejętności interpersonalnych,

b) zajęcia relaksacyjne grupowe (wraz z nauką technik relaksacji),

c) porady (lekarskie lub psychologiczne),

2. Zbiegi rehabilitacyjne,

3. Opieka lekarska i pielęgniarska.


Data zawarcia umowy: 20.04.2022 r.

DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Uzasadnienie celowości zakupu: wymiana zużytego sprzętu. Zakup niezbędny ze względu na wywiązanie się z kontraktu NFZ.

DATA ZAWARCIA UMOWY NA  DOTACJĘ CELOWĄ : 20.04.2022 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 50 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 111 780,00 ZŁ

ZE ŚRODKÓW Z DOTACJI ZAKUPIONO :

1. Wanny balneologiczne 6 zaworowe – 4 szt.

2. Urządzenie do suchych kąpieli CO2 – 1 szt.

 


Data zawarcia umowy : 11.05.2021 r.

DOTACJA CELOWA  MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. "Przebudowa Zakładu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii wraz z salą gimnastyczną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA ,,ORION” w Ciechocinku "- etap III.

Roboty budowlane rozpoczęły się 11 maja 2021 r. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji  16 sierpnia 2021 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 000 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 2 458 676,00 ZŁ

 Ze środków z dotacji częściowo sfinansowano wykonanie robót budowlanych polegających na : 

 • aranżację części basenowej wraz z montażem kanałów wentylacyjnych pod sufitem podwieszanym w części basenowej;
 • modernizacja centrali wentylacyjnej do pomieszczeń basenu;
 • budowa szybu windowego;
 • przebudowa korytarzy;
 • przebudowa pomieszczeń w części ZPiF;
 • przebudowa pomieszczeń na potrzeby ratownika wodnego;
 • wymianie instalacji oświetleniowej;
 • wymianie instalacji co i cw.

 


 Data zawarcia umowy: 13.05.2021 r.

DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

 Uzasadnienie celowości zakupu: dwa urządzenia zostały zakupione ze względu na przekroczony resurs eksploatacji, dużą awaryjność- wymiana zużytego sprzętu. Zakup niezbędny ze względu na wywiązanie się z kontraktu NFZ. Pozostałe dwa urządzenia to doposażenie bazy zabiegowej- inwestycje modernizacyjne.

DATA ZAWARCIA UMOWY NA  DOTACJĘ CELOWĄ : 15.06.2021 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 100 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 156 125,00 ZŁ

ZE ŚRODKÓW Z DOTACJI ZAKUPIONO :

 1. wannę do hydromasażu;
 2. urządzenie do krioterapii azotem;
 3. aparat do terapii falą uderzeniową;
 4. urządzenie do strefowego masażu membranowego.