Logo
Logo BIP

Kontrola zarządcza

 

Sprawozdanie z wykonania planu dziłalności za rok 2021

-----------------------------------------------------------------------------------

Cząstkowe oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

-----------------------------------------------------------------------------------

Plan działalności na rok 2022

-------------------------------------------------------------------------------------

Analiza ryzyka i plan postępowania z ryzykiem do Planu działalności na rok 2022