od: 2013-02-22
suma odsłon: 3426047
ostatnia edycja treści:
2020-10-20 11:56:18

Strona główna

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

„ORION” w Ciechocinku

ul. Warzelniana 1
87-720 Ciechocinek

NIP 891 14 04 321

REGON 910855711

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2016, poz.1764 ) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. z 2016r. poz. 1764)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10, poz. 68)
  • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 r. poz. 570 t.j.)
utworzono: 2013-06-01 11:40 przez: Marcin Miroński
wyedytowano: 2018-05-28 14:43 przez: Łukasz Brzozowski 
aktywne od dnia: 2013-06-01 11:39
ilość odsłon podstrony: 458939
repozytorium zmian
drukuj