od: 2013-02-22
suma odsłon: 3616735
ostatnia edycja treści:
2021-12-17 12:24:48

Strona główna

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

„ORION” w Ciechocinku

ul. Warzelniana 1
87-720 Ciechocinek

NIP 8911404321

REGON 910855711

KRS 0000002309

RPWDL 000000018661

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2016, poz.1764 ) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. z 2016r. poz. 1764)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10, poz. 68)
  • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 r. poz. 570 t.j.)
utworzono: 2013-06-01 11:40 przez: Marcin Miroński
wyedytowano: 2021-09-30 09:26 przez: Łukasz Brzozowski 
aktywne od dnia: 2013-06-01 11:39
ilość odsłon podstrony: 611900
repozytorium zmian
drukuj